Svet-Stranek.cz
BÍLÁ - MODRÁ, JDEME NA TO, GÓLY DÁME, MÁME NA TO!
PIRÁTI CHOMUTOV 7. TŘÍDA

Rodičovské dvacatero:BÍLÁ - MODRÁ, JDEME NA TO, GÓLY DÁME, MÁME NA TO!

Rodičovské dvacatero

 
1 - Důvěřují trenérovi, nedávají dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižují trenérovu autoritu.
2 - Od trenéra mohou očekávat informace o výkonnosti, chování, přístupu svého syna/dcery, nikoli proč ten či onen
    hráč hraje, či nikoliv.
3 - Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu. Pokřikování na tribuně nikomu  
    neprospěje a nic nevyřeší.
4 - Zdůrazňují vliv poctivého tréninku dítěte na jeho výkon při utkání.
5 - Pochválí své dítě za jeho sportovní úsilí a vždy najdou něco, co se mu během utkání  podařilo.
6 - Dají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi a snahou mít doma rychle  
    vítěze.
7 - Uvědomí si, že děti sportují pro své vlastní potěšení a že hra je určena pro ně, ne pro rodiče.
8 - Dbají na zdraví svých potomků, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná  nachlazení.
9 - Neovlivňují trenéra svými radami, kdo s kým, jak a kde má hrát
10 - Nechají děti dělat i jiné aktivity, kompenzace a regenerace, obzvlášť psychická je velmi důležitá. Hokejka v ruce
    od rána do večera nemusí být cesta do NHL, ale spíše na  ortopedii.
11 - Aktivně povzbuzují a fandí dětem při utkání.
12 - Chtějí-li, aby jejich děti hrály jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.
13 - Musí být aktivní a jakkoli pozitivně podporovat tým. Nečekat co nabídne klub, není
všemocný.
14 - Neasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání.
15 - Nepostávají u mantinelu, nevolají hráče k sobě s radou “jak to mají hrát“.
16 - Nevstupují do prostoru střídaček během tréninku a zápasu.
17 - Nevynucují si zařazení dcery/syna do sestavy.
18 - Nepokřikují na rozhodčí.
19 - Neoblékají hráče do výstroje a nenosí jim výstroj.
20 - Nenutí své děti do sportovních výkonů proti jejich vůli.