Svet-Stranek.cz
BÍLÁ - MODRÁ, JDEME NA TO, GÓLY DÁME, MÁME NA TO!
PIRÁTI CHOMUTOV 7. TŘÍDA

PROJEKT My chceme hrát čistou hru:BÍLÁ - MODRÁ, JDEME NA TO, GÓLY DÁME, MÁME NA TO!

PROJEKT My chceme hrát čistou hru

Na této stránce naleznete vše o projektu My chceme hrát čistou hru
FirmaHenkel(výrobce pracích prostředků aj.) vyhlásila počátkem března soutěž pro mládežnické hokejové kluby z celé republiky nazvanou
„I MÁLO ZNAMENÁ HODNĚ“

Úkolem bylo zpracovat projekt, který u dětí podpoří budování hodnot fair play a týmovou spolupráci. Ten nejlepší nápad bude oceněn částkou až 200.000,- Kč na realizaci tohoto projektu.

Na tuto výzvu zareagovala maminka Jakuba, který hraje hokej za naši třídu a napsala několik stránek o tom, jak by bylo možné toto téma soutěže zapracovat do celoročního plánu dětské hokejové třídy.

Tento její projekt uspěl u vyhlašovatele soutěže nejlépe, jako jediný byl oceněn a získal pro naši třídu opravdu celých 200.000,- Kč!


Díky tomuto projektu mohou kluci uskutečnit například týdenní letní soustředění, zúčastnit se hokejových turnajů a dalších hokejových aktivit.

Kromě toho je součástí projektu také celoroční soutěž

„O nejférovějšího hráče“, zařazení motivačních tréninkových aktivit zaměřených na fair play a týmovou spolupráci.


Určitě své místo v celém projektu má tzv. metodický workshop, který je určen pro všechny členy realizačních týmů hokejových tříd našeho klubu.


Díky získaným prostředkům také mohou kluci využít možnosti zúčastnit se společně s rodiči i jiných mimohokejových aktivit v průběhu roku, což je dalším z motivačních prostředků podporujících upevnění kolektivu a vztahů mezi malými hokejisty.


Věřme, že se nám projekt podaří s úspěchem zrealizovat, a že bude možno na konci sezóny říct, že byl splněn cíl, který projekt vytyčil


mít z kluků třídu hokejistů, kteří budou hrát a vystupovat jako jednotný tým, budou schopni si navzájem pomáhat nejen ve hře, ale i mimo led, být týmem kamarádů, kteří ví, co znamená čistá hra a budou umět zásady fair play vědomě uplatňovat a prosazovat.


FAIR PLAY

  • JE MNOHEM VÍCE NEŽ JEN HRA PODLE PRAVIDEL.

 

  • ZAHRNUJE I KONCEPTY PŘÁTELSTVÍ, RESPEKTOVÁNÍ DRUHÝCH SPORTOVCŮ A CHOVÁNÍ VŽDY V DUCHU PRAVÉHO SPORTU.

 

  • JE DEFINOVÁNO JAKO ZPŮSOB MYŠLENÍ, NE JAKO POUZE ZPŮSOB CHOVÁNÍ.

 

  • SOUČÁSTÍ JE I VYŘAZENÍ PODVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ NEDOVOLENÝCH PROSTŘEDKŮ, DOPINGU, NÁSILÍ FYZICKÉHO I SLOVNÍHO,VYKOŘISŤOVÁNÍ,  NEROVNOSTI PODMÍNEK,NADMĚRNÉ KOMERCIALIZACE A KORUPCE.